O F E R T A

Indywidualna pomoc psychologiczna:

Tańce w kręgu

Warsztaty rozwoju osobistego:

Warsztaty umiejętności psychospołecznych

Warsztaty relaksacyjne

Warsztaty integracyjne dla różnych grup

Zajęcia są przygotowywane na zamówienie.
Informacje pod nr tel.: 668-185-439
lub : kontakt@pracownia-zrodlo.pl

madnala